Conservering & Restauratie

Een schilderij is opgebouwd uit verschillende lagen. Als we voor het schilderij staan is de bovenste laag, de verflaag en eventueel ook de vernis zichtbaar. We onderscheiden echter, wanneer we dieper zouden kunnen  kijken, verschillende lagen die uit verschillende materialen bestaan. De onderste laag is de drager en bestaat meestal uit hout, metaal of doek. Daarboven zijn lijm- en gronderingslagen aangebracht bestaande uit krijt/lijm of loodwit/drogende olie of synthetische bindmiddelen zoals acryl met  pigment of vuller. Over de gronderingslagen zijn de verflagen aangebracht op basis van een bindmiddel zoals tempera, olieverf of synthetische verf en de pigmenten. Tenslotte kan er een vernislaag aanwezig zijn op basis van natuurlijke of synthetische harsen, maar dat hoeft niet. Moderne en hedendaagse kunst is vaak niet gevernist. In de jaren die volgen na de vervaardiging van het schilderij hardt de verflaag uit door chemische en fysische processen. De veroudering zet in. De materialen waaruit het schilderij is opgebouwd verliezen aan elasticiteit en kleefkracht en worden bros en breekbaar. Dit proces van degradatie wordt versneld door invloeden van buiten af.

A