Het restauratie proces

Een schilderij wordt voor de behandeling onderzocht met microscoop en met verschillende belichting zoals opvallend licht en UV-Licht. De conditie wordt bepaald en eventuele schade wordt in kaart gebracht. Samen met deze conditiebeoordeling wordt een behandelingsvoorstel gemaakt met een kostenraming. Als de opdrachtgever hiermee akkoord gaat wordt de behandeling uitgevoerd.

Na de behandeling wordt er een verslag gemaakt en daarin worden alle voor de behandeling gebruikte materialen, de methodes en locaties op het schilderij vastgelegd. Een uitgebreide fotodocumentatie hoort hier bij. Dit verslag wordt na behandeling aan de opdrachtgever overhandigd.

Om beter inzicht te krijgen in de materiaal-technische opbouw of in de restauratiegeschiedenis van het schilderij (wat zijn latere toevoegingen en wat is origineel)  is soms een uitgebreider onderzoek nodig. Er zullen dan verfmonsters worden genomen om meer inzicht te krijgen in de opbouw van het schilderij, en het pigment- of bindmiddelengebruik van de kunstenaar. De opdrachtgever wordt hierover ingelicht en om toestemming gevraagd. Hiermee kan soms ook duidelijk worden of een toeschrijving aan een bepaalde kunstenaar overeenkomt met de materiaal technische bevindingen die zijn gedaan.