Restauratie van Schilderijen

Wie ik ben

Na mijn middelbare school ben ik naar Italië gegaan om in Florence kunstgeschiedenis en restauratie te studeren. Na mijn studie heb ik in Italië voor verschillende opdrachtgevers gewerkt en heb ik restauraties uitgevoerd onder toezicht van de overheidsinstelling ‘la Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Artistici’.  Na negen jaar Italië ben ik in 1992 teruggekeerd naar Nederland. Ik heb als restaurator schilderijen voor de Rijksdienst Beeldende Kunst en Instituut Collectie Nederland gewerkt. Vanaf 2004werk ik in mijn eigen atelier in Amsterdam voor museale en particuliere opdrachtgevers.

Ik heb in mijn loopbaan aan veel schilderijen gewerkt, de lijst van interessante, mooie en bijzondere schilderijen die door mijn handen zijn gegaan is lang.  Ik restaureer zowel oude kunst als moderne kunst. Hoewel er grote overeenkomsten zijn in de conservering en restauratie van oude kunst en moderne kunst vraagt ieder schilderij een specifieke, op het object gerichte aanpak. Sommige behandelingen werpen een lastige probleemstelling op, ik overleg dan graag met andere restauratoren. Naast de conserverings- en restauratiewerkzaamheden maak ik conditierapporten voor tentoonstellingen of transport en adviseer ik voor behoud en beheer voor schilderijencollecties, de zogeheten passieve conservering.

Ik hecht eraan me te blijven ontwikkelen, ik volg cursussen opdat ik nieuwe inzichten, materialen en methodologieën goed kan toepassen in mijn werk. 

Om mijn kennis op peil te houden bezoek ik ook symposia in binnen- en buitenland georganiseerd door o.a ICCROM (International Centre of the Study of the Preservation and Restoration of the Cultural Property), ICOM-CC (International Council of Museums, Committee fot Conservation)  en IIC (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works).

 

Ingeschreven in het restauratoren register :  http://www.restaurator.nl

Lid van Restauratoren Nederland 

Lid van A.R.A. Nederland