Het restauratie proces

 

Een schilderij wordt voor de behandeling onderzocht. De conditie wordt bepaald en eventuele schade wordt in kaart gebracht. Samen met deze conditiebeoordeling wordt een behandelingsvoorstel gemaakt met een kostenraming. Na de behandeling wordt er een verslag gemaakt en worden alle voor de behandeling gebruikte materialen, de methodes en locaties op het schilderij precies vastgelegd. Een uitgebreide fotodocumentatie hoort hier bij. Dit verslag wordt na behandeling aan de eigenaar of beheerder overhandigd.

2014-03-18 13.56.32